<delect id="vpukg"><pre id="vpukg"><sub id="vpukg"></sub></pre></delect>
   <em id="vpukg"><ol id="vpukg"></ol></em>
   
   

   <dl id="vpukg"></dl>
   <em id="vpukg"><ins id="vpukg"></ins></em>

   <sup id="vpukg"></sup><div id="vpukg"></div>

    <div id="vpukg"></div>

    形而上学

    形而上学是一个哲学分支学科£¬是对存在的研究¡£它亦被提出为是对科学以外¡¢无形体¡¢不可证明的事物的研究£¬是脱离?#23548;?#30340;£¬用¡°孤立¡¢静止¡¢片面的观点¡±观察事物的思维方式¡£形而上学在不同的语境下的意义£¬分两个方面£¬一个是指£º以用超验的思辨方式研究非客观或者无形世界的哲学体系£¬而科学研究现实世界的现象及规律£»另一个指的是£º与辩证法对立的 £¬用孤立 ¡¢静止 ¡¢片面的观点观察世界的思维方式¡£形而上学的主要问题包括£º超自然世界的本?#35789;?#20160;么£¬灵魂是否存在£¬自由意志等¡£

    最新文章

    Powered by aisixiang.com Copyright © 2019 by aisixiang.com All Rights Reserved 爱思想 京ICP备12007865号 京公网安备11010602120014号.
    易康网
    <delect id="vpukg"><pre id="vpukg"><sub id="vpukg"></sub></pre></delect>
      <em id="vpukg"><ol id="vpukg"></ol></em>
      
      

      <dl id="vpukg"></dl>
      <em id="vpukg"><ins id="vpukg"></ins></em>

      <sup id="vpukg"></sup><div id="vpukg"></div>

       <div id="vpukg"></div>
       <delect id="vpukg"><pre id="vpukg"><sub id="vpukg"></sub></pre></delect>
         <em id="vpukg"><ol id="vpukg"></ol></em>
         
         

         <dl id="vpukg"></dl>
         <em id="vpukg"><ins id="vpukg"></ins></em>

         <sup id="vpukg"></sup><div id="vpukg"></div>

          <div id="vpukg"></div>