<delect id="vpukg"><pre id="vpukg"><sub id="vpukg"></sub></pre></delect>
   <em id="vpukg"><ol id="vpukg"></ol></em>
   
   

   <dl id="vpukg"></dl>
   <em id="vpukg"><ins id="vpukg"></ins></em>

   <sup id="vpukg"></sup><div id="vpukg"></div>

    <div id="vpukg"></div>

    唐宋变革论
    (唐宋变革)

    一种认为中国社会在6¡ª10世纪£¬即唐宋时期发生了重大变革的理论¡£最初由日本国学者内藤湖南在19世纪末20世纪初提出£¬经过学界一百多年的研究与?#25945;à¬Ò研?#25104;基本共识£¬即承认唐宋间历史进程出现巨大飞跃£¬但是否真正属于变革£¬?#34892;?#36827;一步研究¡£这一¡°变革¡±说法主要立论于以下事实£º一£¬门阀士族在唐代衰落£¬君主权力加强£»二£¬随着土地兼并的发展£¬租佃制逐渐形成£»三£¬官吏的选拔方式由从贵族中推举£¬变为科举制¡£

    Powered by aisixiang.com Copyright © 2019 by aisixiang.com All Rights Reserved 爱思想 京ICP备12007865号 京公网安备11010602120014号.
    易康网
    <delect id="vpukg"><pre id="vpukg"><sub id="vpukg"></sub></pre></delect>
      <em id="vpukg"><ol id="vpukg"></ol></em>
      
      

      <dl id="vpukg"></dl>
      <em id="vpukg"><ins id="vpukg"></ins></em>

      <sup id="vpukg"></sup><div id="vpukg"></div>

       <div id="vpukg"></div>
       <delect id="vpukg"><pre id="vpukg"><sub id="vpukg"></sub></pre></delect>
         <em id="vpukg"><ol id="vpukg"></ol></em>
         
         

         <dl id="vpukg"></dl>
         <em id="vpukg"><ins id="vpukg"></ins></em>

         <sup id="vpukg"></sup><div id="vpukg"></div>

          <div id="vpukg"></div>